Παγκόσμια Ημέρα για το Περιβάλλον και Ευρωεκλογές

του Γιάννη Σπ. Γιαννόπουλου

Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ΕΜΠ, μέλους ΜΕΕΤ του ΤΕΕ
Νομαρχιακού Σύμβουλου Αρκαδίας

Ο φετεινός εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος, απέχει μόλις δύο εικοσιτετράωρα από τη διενέργεια των ευρωεκλογών. Η σύνδεση των δύο γεγονότων είναι αναπόφευκτη. Ποιές είναι οι περιβαλλοντικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ενωσης; Ποιές είναι οι θέσεις των κομμάτων και των συνδυασμών που συμμετέχουν στις εκλογές για το περιβάλλον; Το περιβάλλον και η οικολογία, που αναφέρονται στις πολιτικές προτάσεις, είναι ουσιαστικές ή είναι ένα επικοινωνιακό τέχνασμα για να εφαρμοστούν οι ίδιες, δοκιμασμένες και αποτυχημένες πολιτικές;

Η πραγματικά νέα πολιτική πρόταση, που συνδυάζει την ανάπτυξη και το περιβάλλον, είναι η Πράσινη Ανάπτυξη. Πρόκειται για ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, που γίνεται ακόμα πιο αναγκαίο μετά και την κρίση στην οποία οδηγήθηκε η παγκόσμια οικονομία. Παραδοσιακά η ανάπτυξη βασίστηκε στην μετακίνηση των κεφαλαίων προς τις χώρες με χαμηλότερο κόστος παραγωγής και την άνιση κατανομή του παραγόμενου πλούτου. Η αλόγιστη εκμετάλλευση των πλουτοπαραγωγικών πηγών των φτωχότερων χωρών, είχε πρωτίστως τεράστιες κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις στις χώρες αυτές και δευτερευόντως στις πιο ανεπτυγμένες, όπως τη μετανάστευση. Η διεθνοποιημένη πλέον οικονομία και οι κλιματικές αλλαγές κατέστησαν τις συνέπειες της ανάπτυξης αυτής παγκόσμιες.

Το νέο στοιχείο που εισάγει η πράσινη ανάπτυξη είναι ότι δέν μπορεί να υπάρξει λύση στα περιβαλλοντικά προβλήματα, άν δέν υιοθετήσουμε ένα νέο μοντέλο για βιώσιμη ανάπτυξη, που θα εξασφαλίζει την ευημερία και στις επόμενες γενιές. Η ανάπτυξη πρέπει να είναι αειφόρος, να μήν εξαντλεί τους πλουτοπαραγωγικούς πόρους και οι νέες δραστηριότητες να συνδυάζονται με τους παραδοσιακούς, πρωτογενείς τομείς της οικονομίας. Η αναδιανομή του πλούτου είναι προϋπόθεση για την ισόρροπη ανάπτυξη μεταξύ κέντρου και περιφέρειας.

Οι αρχές της αειφορίας έχουν ενσωματωθεί σε αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ενωσης τα τελευταία χρόνια, είναι όμως η πρώτη φορά που τα κόμματα της Σοσιαλιστικής Ομάδας συμμετέχουν στις εκλογές με κοινές προγραμματικές θέσεις για την Πράσινη Ανάπτυξη στην Ευρώπη. Το ΠΑΣΟΚ και ο Γιώργος Παπανδρέου, ως πρόεδρος της σοσιαλιστικής διεθνούς, είναι πρωτοπόροι στην συγκρότηση αυτής της πολιτικής πρότασης που δίνει έναν ηγεμονικό ρόλο στα προοδευτικά κόμματα της Ευρώπης, αλλά και παγκόσμια. Την ώρα που τα συντηρητικά κόμματα εξαντλούν τον πολιτικό τους ρόλο στις χρηματοδοτήσεις προς τους καταρρέοντες οικονομικούς κολοσσούς, κορυφαίοι οικονομολόγοι αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα ενός νέου οικονομικού μοντέλου.

Είναι βέβαιο ότι τα θέματα της εσωτερικής πολιτικής, οι καταστρεπτικές συνέπειες της διακυβέρνησης της χώρας από τη Νέα Δημοκρατία στην κοινωνία και την οικονομία, αλλά και στην αξιοπιστία του πολιτικού συστήματος, θα κυριαρχήσουν στις επιλογές των ελλήνων ψηφοφόρων. Θα έχουμε μια συντριπτική και αδιαμφισβήτητη καταδίκη της κυβέρνησης, με την σημαντική υπερψήφιση του ΠΑΣΟΚ.

Η ψήφος στο ΠΑΣΟΚ θα έχει όμως και μια άλλη διάσταση. Θα δώσει στο οικολογικό κίνημα και στους ευαισθητοποιημένους για το περιβάλλον πολίτες μια προοπτική όχι απλά διαμαρτυρίας για την προστασία της φύσης, αλλά συνδιαμόρφωσης της στρατηγικής για την ανάπτυξη. Θα συμβάλει στη δημιουργία μιας νέας πρότασης εξουσίας, που θα συνδυάζει τις παραδοσιακές αρχές της προοδευτικής παράταξης για κοινωνική δικαιοσύνη με τις νέες προτεραιότητες για ένα βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης.

Θα δώσει στην Παγκόσμια Ημέρα για το Περιβάλλον μια νέα δυναμική!

5/6/2009