Νέα δεδομένα για την Γορτυνία

του υποψ.Βουλευτή Αρκαδίας Γιάννη Γιαννόπουλου

Τρίτη 14/10/2003

Θέλω καταρχάς να συγχαρώ τους Δημάρχους των παραλαδώνειων δήμων, Τροπαίων, Κοντοβάζαινας, Κλείτορος και Λαγκαδίων, για τη σύσταση και δραστηριοποίηση του Σύνδεσμου Ανάπτυξης της Λίμνης Λάδωνα, που αποτελεί τη σημαντικότερη εξέλιξη στην περιοχή μετά την κατασκευή του φράγματος. Η κοινή προσπάθεια είναι μόνοδρομος, ώστε να ξεπεραστούν αντιθέσεις και τοπικισμοί, και η κοινή δράση είναι απαραίτητη, ώστε οι στόχοι να υλοποιούνται και οι διεκδικήσεις να έχουν αποτέλεσμα.

Η δημιουργία ενός δεύτερου «πόλου έλξης» στην Γορτυνία, μετά τους δήμους Δημητσάνας και Τρικολώνων, που αναμφισβήτητα έχουν σημαντική δραστηριότητα σε πολλά επίπεδα τα τελευταία χρόνια, θα δημιουργήσει νέα δεδομένα. Τα έργα υποδομής έχουν πλέον μεγαλύτερη ανταποδοτικότητα, εφόσον εξυπηρετούν μια περιοχή με αυξανόμενη κινητικότητα σε διάφορους τομείς (δασικό χωριό, αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις) που ήδη έχουν εξαγγελθεί και προγραμματισθεί. Πρέπει λοιπόν όλοι να στηρίξουμε τις πρωτοβουλίες αυτές και να φροντίσουμε για τη γρήγορη και επαρκή χρηματοδότησή τους. Ανάλογες πρωτοβουλίες πρέπει να δρομολογηθούν και για τη νοτιοδυτική Γορτυνία (Ηραία, Θέλπουσα) ώστε να ελπίζουμε σε μια ισόρροπη ανάπτυξη ολόκληρης της Γορτυνίας.

Είναι γεγονός ότι μετά τις πρώτες τετραετίες διακυβέρνησης από το ΠΑΣΟΚ, οπότε πραγματοποιήθηκαν πολλά από τα έργα υποδομής στην Γορτυνία, υπήρξε κάποια αδράνεια, λόγω του ότι η ανάπτυξη της περιφέρειας πέρασε από την κεντρική διοίκηση σε άλλους φορείς. Τα τελευταία χρόνια η κατάσταση αλλάζει, όπως για παράδειγμα με της Κυράς το γεφύρι (που η υλοποίησή του ήταν από τότε αίτημα βουλευτών της περιοχής προς την πολιτεία) και πολλά άλλα έργα οδοποιϊας, παράλληλα βέβαια και με τα προγράμματα leader, ΟΠΑΑΧ κ.α. Η γενικότερη ανάπτυξη της περιοχής όμως μπορεί να επιταχυνθεί κυρίως με την αξιοποίηση των νέων θεσμών και πρωτοβουλιών όπως αυτές των παραλαδώνειων δήμων, στα πλαίσια των δυνατοτήτων που δίνει η νέα οικονομική πραγματικότητα της χώρας.

Υπό αυτό το πρίσμα πρέπει να δούμε και το θέμα του οδικού άξονα και ειδικότερα το τμήμα Αγ.Παρασκευή - Σταυροδρόμι, που δέν έχει ενταχθεί στο Γ' ΚΠΣ. Οπως είχαμε ενημερωθεί στη συνάντηση με τον τότε Υπουργό Κώστα Λαλιώτη, για να γίνει ένταξή του θα πρέπει μέχρι τον Δεκέμβριο του 2003, οπότε γίνεται ανακατανομή των κονδυλίων για τα ενταγμένα έργα, να είναι έτοιμες οι μελέτες. Τότε μόνο μπορεί να ενταχθεί ως παρόδιος άξονας της Ιονίας οδού, που είναι ήδη ενταγμένη, οπότε είναι εφικτή η χρηματοδότηση του έργου από το Γ' ΚΠΣ, με ημερομηνία υλοποίησης μερικά χρόνια μετά. Αλλιώς πρέπει να χρηματοδοτηθεί από εθνικούς πόρους, πράγμα ιδιαίτερα δύσκολο σήμερα που προετοιμάζονται οι Ολυμπιακοί του 2004, και με τη σημερινή εικόνα της περιοχής. Το κόστος όμως θα ήταν πιο μικρό άν η ανταποδοτικότητα του έργου ήταν μεγαλύτερη.

Πρώτη προτεραιότητα λοιπόν είναι η στήριξη των πρωτοβουλιών των θεσμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ώστε να αντιστραφεί η φθίνουσα πορεία της περιοχής και να δημιουργηθούν εστίες οικονομικής δραστηριότητας. Να αλλάξουν τα δεδομένα.

Κατά δεύτερον πρέπει να εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια και όλα τα μέσα για να κατατεθούν μελέτες για τον οδικό άξονα μέσα στο δίμηνο που απομένει μέχρι το τέλος του χρόνου. Η προτεραιότητα αυτή δέν σημαίνει ότι πρέπει να εγκαταλειφθούν ή να απορριφθούν προτάσεις για παράπλευρους δρόμους. Αντίθετα, η δημιουργία του δασικού χωριού στη λίμνη επιβάλλει να δοθεί άμεση πρόσβαση, ώστε να λειτουργήσει το δασικό χωριό. Η βελτίωση του οδικού δίκτυου στο δήμο Ηραίας επεκτείνει τον οδικό άξονα.

Τέλος πρέπει να μήν αντιμετωπίζουμε το κάθε θέμα αποσπασματικά, ούτε ως πανάκεια. Ο τεχνοκράτης της νέας παγκοσμιοποιημένης πραγματικότητας, που εξετάζει την ανταποδοτικότητα του κάθε επενδυτικού σχεδίου, δέν έχει το δικό μας συναισθηματικό δέσιμο με την Γορτυνία. Ούτε βέβαια και ο κάθε επαγγελματίας που επιλέγει σε ποιά περιοχή θα επενδύσει (υπάρχουν και οι σύγχρονοι «ακρίτες», αλλά αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο). Επομένως πρέπει να έχουμε ένα «σχέδιο ανάπτυξης» της Γορτυνίας, όπου θα εντάσσονται τα επιμέρους έργα, όπου θα υπάρχει συντονισμενη στήριξη των πρωτοβουλιών, χωρίς μικροπολιτικές ή προσωπικές σκοπιμότητες.

Με αισιοδοξία, με σχέδιο, με νέες προτάσεις (όπως την εφαρμογή για τη Γορτυνία φορολογικών κινήτρων που ισχύουν σε άλλες εξίσου «ακριτικές» περιοχές της χώρας) μπορούμε να αντιστρέψουμε την πορεία, να δημιουργήσουμε νέα δεδομένα για τη Γορτυνία.

Γιάννης Σπ. Γιαννόπουλος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Υποψήφιος Βουλευτής Αρκαδίας